Herlev Idrætsforening

 • Har Idræt For Alle Hele Livet som motto
 • Tilbyder træning til alle aldre og på alle niveauer - både bredde- og eliteidræt
 • Er Herlev kommunes største forening med 9.453 medlemmer (opgjort pr. 31/12-2018)
 • Er medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI)
 • Er hovedforening for 24 idrætsafdelinger, som repræsenterer 22 forskellige idrætsgrene samt en tværgående afdeling (HITA) 
 • Blev stiftet 23. maj 1949 ved en fusion af Herlev Idræts Klub (HIK) og Herlev Gymnastikforening (HGF)
 • Ledes i det daglige af et forretningsudvalg bestående af fem personer, som sammen med formændene for de de enkelte afdelinger udgør hovedbestyrelsen
 • Udnævner hvert år 'Årets HI-aktive' og 'Årets HI-leder'
 • Uddeler hvert år legater til aktive idrætsudøvere og/eller idrætsledere
 • Deltager hvert år aktivt i lokale arrangementer, f.eks. i forbindelse med Herlev Festuge og lignende
 • Er repræsenteret i bestyrelsen for Fonden Herlev Bladet
 • Har repræsentanter i Herlev Kommunes idrætsforum
 • Er repræsenteret i Team Herlevs bestyrelse
 • Er medstifter af Herlev squashhalfond, som har opført squashhallen
 • Uddeler sammen med Herlev Bladet 'Månedens Sportsprofil' og 'Årets Sportsprofil'