Herlev Idrætsforenings legat 

HI's legat blev stiftet i 1975 og uddelt første gang i 1976. Siden har en lang række aktive sportsfolk og idrætsledere fået tildelt legatet, som udbetales som støtte til rejser med idrætsmæssige formål.

Nedenfor finder I rammerne for legatet samt en oversigt over de hidtidige legatmodtagere.

 

Om HI's legat:

1.

Legatets navn er "Herlev Idrætsforenings Legat".

2.

Legatets kapital tilvejebringes ved:

         a) Overførsel af tidligere modtaget beløb fra Lions Club og kontante gaver i anledning af HI's 40 års jubilæum - i alt          26.000 kr.

         b) Overførsel fra HI's egenkapital 100.000 kr.

Udover ovennævnte overførsler kan Hovedbestyrelsen træffe bestemmelse om andre, ligesom legatet er åben for donationer fra anden side.

3.

Legatets formål er, at dets indtægter skal anvendes til at yde støtte til aktive og ledere, der har ydet en særlig indsats i afdelingens eller i HI’s regi, eller som afdelingen ønsker at støtte økonomisk i forbindelse med sportslige aktiviteter. Der kan ydes støtte til enkeltpersoner, grupper, hold eller en afdeling. Såfremt indtægter for det enkelte regnskabsår ikke fuldt anvendes i samme regnskabsår, overføres resterende beløb til anvendelse i de følgende år eller henlægges til kapitalen.

4.

Ansøgning om støtte fremsendes til HI's formand senest 15. november til behandling på det efterfølgende hovedbestyrelsesmøde. Hovedbestyrelsen bestemmer legatportionernes størrelse og hvem, der skal have dem tildelt. Et medlem kan almindeligvis kun modtage legatet én gang. Det tilstræbes, at alle afdelinger bliver tilgodeset med legattildelinger.

5.

HI-legatet administreres af HI's forretningsudvalg. Regnskabsåret er sammenfaldende med HI's. Regnskabet revideres af HI's revisorer.

6.

Hovedbestyrelsen kan ekstraordinært trække på legatets kapital, men opfyldning skal ske det følgende år. Hovedbestyrelsen kan, såfremt det bliver nødvendigt på grund af hovedafdelingens økonomi, tilbageføre de fra HI's regnskab overførte beløb helt eller delvist til HI's ordinære regnskab. 

7.

Hovedbestyrelsen kan, såfremt omstændighederne tilsiger det, bestemme, at legatet skal ophøre. Til en sådan beslutning kræves en majoritet på ¾ af hovedbestyrelsens stemmer. I tilfælde af legatets ophør træffer hovedbestyrelsen bestemmelse om kapitalens anvendelse.

 

/ Vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 4. december 2013.

 

Modtagere af HI's legat:
 
 År         Navn(e)     
 Afdeling
 2019     Stig Fog
 Herlev Løbe- og Atletikklub
 2019     Emilie Juul Hansen
 GHG Herlev
 2018     Bahram Lofty
 HI Pool Club
 2018     Nete Brønnum Carlsen
 Taekwondo
 2018     Charlotte Petersen
 Taekwondo
 2017     Nanna Mitrovic Marion
 BMS Herlev Basket
 2017     Liva Tanzer Christiansen
 Herlev Ju-Jutsu
 2017     Førsteholdet
 HI Bordtennis
 2016     Annette Fischer
 HIH Håndbold
 2016     Mathias Westermann  Herlev Svømning
 2016     Jack Dige Streit     
 Herlev Tri & Motion
 2015     Jesper Lundin
 Herlev Basket
 2015     Jens Gleerup Madsen
 HI Pool
 2015     Anni Jensen
 GHG
 2014     Emilie Pingel & Sidsel Christensen
 GHG
 2014     Dan Havmand & Jens Havmand
 Herlevløberne
 2014     Jasmin Abdulkadir, Pernille Juel og
                Anders Møller                      
 Herlev Svømning
 2013     Leif Thomsen
 Ishockey
 2013     Kenneth Pingel
 GHG
 2012     Thies Houlberg
 Squash
 2012     Pia Helmark
 HIH Håndbold
 2012     Fodbold U15
 HI Fodbold
 2011     HI Pool Club
 HI Pool Club
 2011     Rasmus Gyde
 Squash
 2011     Tim Jensen
 Ju-Jutsu & Aikido
 2011     Lena Agerskov
 HI Gymnastik
 2010     Malene Christensen
 Squash
 2010     Christine Christoffersen
 Squash
 2009     Konkurrenceløberne
 Kunstskøjteløb
 2009     Yasmin Saud
 Svømning
 2009     Søren Gyde
 Squash
 2008     Johnny Nielsen og Sten Nielsen
 Arrangør af 60'er-festerne
 2008     Tim Jensen
 Ju-Jutsu & Aikido
 2008     Michelle Sejersgaard-Jacobsen
 Taekwondo
 2008     Eliteholdet
 Tennis
 2007     Juniorafdelingen
 Tennis
 2007     Cecilie Toft Torstensen, Kaya Koziol og
                Tobias Dühring
 Svømning
 2006     Grethe og Lothar Lange
 Triathlon
 2006     Pige 1 & 2
 HI Fodbold
 2005     Christian Lynge Jacobsen
 Herlev Rebels
 2005     Henrik Hansen
 HI Fodbold
 2005     Herrejuniorholdet
 Badminton
 2004     Mia Jensen
 Badminton
 2004     Mia Lange og Louise Vestberg
 Kunstskøjteløb
 2003     Doris Gøthler
 Håndbold
 2003     Lasse S. Jacobsen og Peer Beenfeldt
 Atletik
 2003     Rikke Roland Nielsen
 Bordtennis
 2002     Kristoffer Rønnebech
 Floorball
 2002     Talentholdsdeltagerne
 Taekwondo
 2002     Landsholdsaktive
 Taekwondo
 2001     Inge Sørensen
 Håndbold
 2001     Teknikholdet
 Taekwondo
 2001     Alf Nielsen og Henrik D. Petersen
 Floorball
 2000     Mette Understrup
 Håndbold
 2000     1.-holdet for herrer
 Floorball
 2000     Kenneth Knigge
 Squash
 1999     Jeanne Rasmussen
 Ju-Jutsu
 1999     Remzi Rasmussen
 Amerikansk fodbold
 1999     Kim Karstensen
 HI Fodbold
 1998     1.-holdet
 Tennis
 1998     Jørgen Jørgensen
 HI Fodbold
 1998     Preben Rasmussen
 HI Fodbold
 1998     Kim Drube
 Taekwondo
 1997     Jesper Nygaard
 HI Fodbold
 1997     Erik Hansen
 HI Fodbold
 1997     Carina Wistoft Jacobsen
 Kunstskøjteløb
 1997     1.-holdet
 Squash
 1996     Kaj Jacobsen
 HI Fodbold
 1996     Jan Vanting
 Basket
 1996     Christina Rasmussen
 Kunstskøjteløb
 1995     1.-holdet
 Squash
 1995     3. divisionsholdet for herrer
 Håndbold
 1994     Kristina Frandsen
 Basket
 1994     3. divisionsholdet
 Tennis
 1994     Søren Maisøe
 Fodbold
 1993     Hanne Klausen
 Badminton
 1993     Martin Malis og Jeppe Kaltoft
 Squash
 1992     Formationsholdet
 Kunstskøjteløb
 1992     Annie Hinrichsen
 HI Gymnastik
 1992     Mogens Thygesen
 Basket
 1991     Anne Katrine Schmidt
 Svømning
 1991     Claus Mønsted
 HI Fodbold
 1990     Ronnie Alstrup
 Basket
 1990     Peter Dall
 Atletik
 1990     Jacob Cleemann Hors
 Basket
 1990     Søren Bech
 HI Fodbold
 1990     Leif Helgestrup
 Tennis
 1990     Gitte Nielsen
 Håndbold
 1989     Kent Ålborg
 Ishockey
 1989     Henrik Fischer
 Atletik
 1989     Kim Baden Pedersen
 Håndbold
 1989     Stig Hansen
 HI Fodbold
 1988     Leila Andersson
 HI Gymnastik
 1988     Søren Keller-Larsen
 Svømning
 1988     Preben Hansen
 HI Fodbold
 1988     Mogens Ipsen
 HI Fodbold
 1988     Kurt Jacobsen
 Atletik
 1987     Bjarne Hansen
 HI Fodbold
 1987     Henrik Hansen
 HI Fodbold
 1987     Vinnie Hansen
 Atletik
 1987     Helle Nielsen
 Håndbold
 1987     Bjarne Christiansen
 Ishockey
 1986     Dion 'Skipper' Christiansen
 Ishockey
 1986     Per Nielsen
 Bordtennis
 1986     Stig Pedersen
 Bordtennis
 1986     René Larsen
 HI Fodbold
 1986     Erik Schrøder
 Atletik
 1986     Lillian Grenå
 Squash
 1985     Irene Truelsen
 Håndbold
 1985     Pernille Jørgensen
 Atletik
 1985     Heinrich Jensen
 Ishockey
 1985     Peter Juel
 Squash
 1985     Lindy Andersen
 HI Fodbold
 1984     Leif Hansen
 HI Fodbold
 1984     Morten Helmig
 Atletik
 1984     Helle Dinesen
 Squash
 1983     Hjalmar Christiansen
 Ishockey
 1983     Mogens Caspersen
 Atletik
 1983     Jens Ole Truelsen
 HI Fodbold
 1983     Ole Sørensen
 Squash
 1982     Ann-Marie Kølle Jensen
 Kunstskøjteløb
 1982     Dion 'Skipper' Christiansen
 Ishockey
 1982     Hans Helmig
 Atletik
 1982     Benny Hansen
 HI Fodbold
 1981     Bjarne Christiansen
 Ishockey
 1981     Henrik Jacobsen
 Håndbold
 1981     Anders L. Laursen
 Svømning
 1980     Anders Mørch
 Tennis
 1980     Johnny Dencker
 HI Fodbold
 1980     Henrik Jørgensen
 Atletik
 1979     Palle Christensen
 HI Fodbold
 1979     Lene Tvernø
 Håndbold
 1979     Danny Lange
 Atletik
 1978     Signe Conradsen
 HI Gymnastik
 1978     Michael Jensen
 HI Fodbold
 1978     Mogens Holm
 Bordtennis
 1978     Hanne Søndergaard
 Atletik
 1977     Kim Schultz
 Tennis
 1977     Knud Knudsen
 HI Fodbold
 1977     Birthe Godtfredsen
 Svømning
 1976     Erling Fogt
 Volleyball
 1976     Arnold Laier
 Tennis
 1976     Brian Jørgensen
 Svømning
 1976     Jan Poulsen
 Håndbold
 1976     Ingrid Ipsen
 HI Gymnastik
 1976     Ida Nielsen
 HI Fodbold
 1976     Knud Nielsen
 HI Fodbold
 1976     Gert Johansen
 Bordtennis
 1976     Lillian Stenz
 Badminton
 1976     Birthe Hansen
 Badminton
 1976     Ole Blichfeldt
 Badminton