Log-in
Afdelinger Hvordan starter
jeg i en afdeling
Nyheder
fra sporten
  
Tennis 


www.herlevtennis.dk

Kontaktinfo

Indmeldelse:
På hjemmesiden www.herlevtennis.dk

Træningssteder:


Indendørs:

Skinderskovhallen og Herlev Gymnasium


Udendørs:

Tennisanlægget
Ettehavevej
2730 Herlev
Tlf. 44 91 75 74

Herlev Tennis (HIT) har ca. 400 medlemmer, hvoraf ca. 25% er juniorer. Afdelingen spiller og træner udendørs fra maj til oktober på otte baner på Ettehavevej og indendørs om vinteren i to haller ved Skinderskovhallen. Der tilbydes træning både sommer og vinter til alle medlemsgrupper af uddannede trænere. Normalt tilbydes nye senior medlemmer gratis træning, når udendørs-sæsonen starter i maj måned.


Især om sommeren er der en lang række faste arrangementer, som medlemmerne frit kan tilmelde sig. Der er blandt andet flere gange ugentlig forskellige hyg-in arrangementerne, hvor man blot møder op og spiller med. I april måned er der Standerhejsning, hvor det udendørs anlæg åbnes og sæsonen skydes i gang med en uformel turnering. Her mødes gamle og nye medlemmer og hilser på hinanden, ligesom der typisk vil være mulighed for at tilmelde sig træning.  I august eller september måned afholdes det årlige klubmesterskab for både juniorer og seniorer. Vi forsøger også at gøre denne dag til en festdag med mad og drikke til de mange medlemmer, der i løbet af dagen kommer forbi for selv at spille eller for blot at se på. Sæsonen afsluttes med en klubfest i klubhuset i september eller oktober måned. Hertil kommer en lang række arrangementer i løbet af året, som annonceres på hjemmesiden.


Den årlige generalforsamling afholdes i februar måned. Her vælges en bestyrelse, der koordinerer det administrative arbejde og aktiviteterne. Arbejdet i klubben udføres med undtagelse af træning og rengøring af frivillige. Det er således medlemmerne selv, der i høj grad afgør aktivitetsindhold og -niveau.


Hvis man er interesseret i at høre mere om muligheder for at spille tennis i klubben, kan man kontakte medlemsadministratoren på medlem@herlevtennis.dk eller læse mere om klubben og aktiviteterne på www.herlevtennis.dk.


Lidt om historien: Afdelingen har stolte traditioner helt tilbage fra 1931, hvor den første grusbane blev etableret på en grund ved siden af Herlev Skole stillet til rådighed af Sognerådet. Foreningen blev formelt stiftet den 14. april 1932, hvor 16 personer ved den stiftende generalforsamling valgte Gudmund Frølich. De første år udgjordes klubhuset af en kæmpe vintønde, og først i 1948 fik man det første egentlige klubhus – en nedlagt ”tyskerbarak”. I 1971 blev tennisanlægget på Ettehavevej taget i brug, og i 1990 byggede klubben selv det, vi i dag kender som hal 2.


Op igennem 70’erne og 80’erne var det meget populært at spille tennis,  og klubben havde i sin storhedstid 800 medlemmer og en lang venteliste.